Aankoop en verkoop

Soms doet de kans zich voor uw organisatie te versterken met een acquisitie, of is het opportuun een bedrijfsonderdeel van de hand te doen. Han(d)s on heeft al vele fusies en overnames begeleid en bedrijfsonderdelen of hele bedrijven helpen verkopen.  Wij kennen de relevante wet- en regelgeving in detail en hebben uitgebreide ervaring met het vinden van belangstellenden, voeren van onderhandelingen, kiezen van de juiste samenwerkingsvorm en contracting. Altijd hands on!

Han(d)s on management is al ruim twintig jaar aanspreekpunt voor ondernemers en DGA’s. Overweegt u een aquisitie, of bent u voornemens een bedrijfsonderdeel af te stoten?

Han(d)s on Management ondersteunt onder meer bij:

  • Vinden en selecteren van overnamekandidaten
  • Voorbereiden en begeleiden van due diligence
  • Opstellen verkoopmemorandum of participatievoorstel
  • Waardering en (her)financiering
  • Risicomanagement (oa. geheimhouding, contracting)
  • Integratie van bedrijfsonderdelen